Locatiereglement

 

1. Alleen leden van BeachsportNOP en huurders hebben brij toegang tot de velden. Gebruikers die hier niet aan voldoen kunnen door leden van de BeachCommissie (BC) van het veld worden gestuurd.

 

2. Het houden van speciale activiteiten mag alleen met toestemming van de BC.

 

3. Trainingen of toernooien mogen alleen worden georganiseerd met toestemming van de BC.

 

4. Het ophangen van versieringen, speciale verlichting en het gebruik van een geluidsinstallatie, etc. mag alleen met toestemming van de BC.

 

5. We gaan er vanuit dat iedereen zuinig is op het spelmateriaal en overige spullen van de accommodatie. Indien er door wat voor reden dan ook spullen stuk zijn gegaan of als je dit ziet of merkt dan moet dit zo snel mogelijk worden gemeld aan de BC. Bij het zoekmaken of moedwillig vernielen van materialen die eigendom zijn van BeachsportNOP moet de nieuwwaarde worden betaald.

 

6. We verwachten dat iedereen zich netjes gedraagt op de accommodatie, zaken die niet kunnen zijn bijvoorbeeld:

- hinderlijk gedrag naar anderen toe, beachen is een sportieve sport;

- het vernielen van spullen en beklimmen van het hoge hek;

- het meenemen van glaswerk, scherpe materialen en vervuilde stoffen of het wegwerpen van afval op de velden en het achterlaten van rotzooi/afval op het beachveld en het terrein er omheen. HOUDT DE ACCOMMODATIE SCHOON;

- het bezorgen van overlast aan de buren van de accommodatie;

- op de velden andere drank dan water te gebruiken;

- honden of andere (huis-)dieren toelaten op de velden.

 

7. BeachsportNOP is niet aansprakelijk voor verlies, schade, ontvreemde of verloren geraakte eigendommen van deelnemers en bezoekers. Het gebruik van de velden is geheel voor eigen risico.

 

8. Na het spelen dient het veld vlak te worden gemaakt. Er wordt verwacht dat gaten of hobbels worden geëgaliseerd. Hiervoor is materiaal beschikbaar.

 

9. Iedere gebruiker van de accommodatie dient zich te houden aan dit locatiereglement.

 

10. De BC heeft het recht om iemand die zich niet houdt aan dit locatiereglement van de accommodatie te sturen en bij regelmatig wangedrag het lidmaatschap in te trekken.

 

11. De BC heeft het recht om het locatie reglement te herzien en in alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet, beslist de BC.