Beachvolleybal regels


 

De uitgebreide beachvolleybalregels zijn te lezen op:

 

http://www.volleybal.nl/data/bestanden/competitie/naslag/reglementen-en-regelgeving/2013-2016-spelregels-beachvolleybal.pdf

Categorieën:

(verschillen per toernooi)

2x2 dames/heren hoog/laag

3x3 dames/heren/laag/mix/jeugd

4x4 recreatief

 

Veld en net:

Veldgrootte alle categorieën:        8x16 meter

Nethoogte dames:                        2.24 meter

Nethoogte heren:                          2.43 meter

Nethoogte mix:                             2.43 meter

Nethoogte CMV jeugd:                 2.05 meter

Nethoogte C/B jeugd:                   2.15 meter

Nethoogte A jeugd jongens:        2.42 meter

Nethoogte A jeugd meisjes:         2.24 meter

 

Puntentelling:

Er wordt gespeeld volgens het rallypoint systeem. Dit betekent dat na ieder rally een punt aan de winnaar van die rally wordt toegekend.

 

Hoofdregels:

Veldwissel: Na iedere zeven gescoorde punten wordt van speelhelft gewisseld.

Spelerswissel: In de categorieën 2x2 zijn tijdens de wedstrijden geen spelerswissels toegestaan. In de overige categorieën zijn wissels toegestaan wanneer er van speelhelft wordt gewisseld.

Voetfouten: Er is geen middenlijn! Een speler mag in het veld van de tegenpartij komen, mits de tegenstander daardoor niet direct of indirect wordt gehinderd.

Opslag: Er mag vanachter de gehele achterlijn geserveerd worden. Er is slechts één opslagpoging. De niet serverende spelers mogen het zich op de opslaande speler niet ontnemen

Netservice: Een netservice is niet fout, het spel gaat 'normaal' door.

Servicepass: Het eerste contact moet hard zijn. Het bovenhands opvangen met een harde techniek is correct.

Set-up: Internationaal mag de bal tijdens de set-up niet meer dan één maal roteren maar wel dragen in een vloeiende beweging bovenhands worden gespeeld. Bij lagere teams volgt men alleen het tweede gedeelte van deze spelregel (de bal mag dus iets roteren en mag ook dragend bovenhands worden gespeeld).

Aanval: De aanval mag alleen met hard contact worden uitgevoerd (smash, geslagen boogbal, knokkels, vingertoppen, vuist, onderhands enz.) Het is dus niet toegestaan de aanval uit te voeren door middel van de push- of duwtechniek waarbij met de vingers richting wordt gegeven aan de bal.

Verdediging: Alleen een hard geslagen bal mag 'vies' (langer of meervoudig contact) worden verdedigd, voor overige ballen geld een hard eerste contact.

Blok: Een blok telt als spelen van de bal, dus na een blokaanraking mag de bal nog maximaal tweemaal gespeeld worden, waarbij degene die bij de blokkering de bal geraakt heeft ook de persoon mag zijn die de bal voor de tweede keer speelt.

 

Sportiviteit:

 

Het is bij beachvolleybal een goed gebruik om de scheidsrechter te informeren over in- en uitballen, touché's, netfouten en dergelijke als de scheidsrechter dit zelf niet kan waarnemen.